4 juni 2023

Word lid

sv robinhood amsterdam aanmeldingsformulier
Deze formulier word ook naar uw eigen mail verstuurd.
mm-dd-jjjj
Als je vorige vraag met 'Ja' hebt ingevuld dan vereniging noemen. Heb je bij vorige vraag 'Nee' beantwoordt, kun je deze vraag overslaan
Ondergetekende dient hierbij een verzoek in tot het verkrijgen van het lidmaatschap en verklaart tevens het reglement en verdere bepalingen van de vereniging te zullen nakomen. Bij deze inschrijving dient gelijktijdig de verschuldigde contributie alsmede het inschrijfgeld te worden voldaan. De contributie is inclusief het te betalen KNVB-bondsgeld. Contributie voor het seizoen 2019/2020 bedraagt voor junioren 200 euro. Voor Senioren 250 euro. Inschrijfgeld voor alle aspirantleden 20 euro